Arbeids- og organisasjonsplan 2022

Trøndelag SVs arbeids- og organisasjonsplan for 2022 ble vedtatt på fylkesårsmøtet. Planen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget. Planen gjelder for hele fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og andre organer.

Arbeids- og organisasjonsplan 2022Last ned