Valglistene 2021

På grunn av smittevernsituasjonen måtte Trøndelag SV utsette våre nominasjonsmøter 7. og 8. november og har i dag 5. desember, avholdt nominasjonsmøter for begge valgkretsene i Trøndelag digitalt.

Valglista for valgdistrikt Nord-Trøndelag:

 1. Siv Furunes – Inderøy
 2. Victoria Skjønhaug – Levanger
 3. Knut Haga – Overhalla
 4. Kjersti Tommelstad – Namsos
 5. Kristoffer Fordal – Stjørdal
 6. Frida Myklebus Amdahl – SU / Levanger
 7. Daryoush Shavand Shirazi – Steinkjer
 8. Mari-Anne Hoff – Leka
 9. Rolf S. Velde – Snåsa
 10. Inger Seem – Grong
 11. Inge Ryan – Levanger

Valglista for valgdistrikt Sør-Trøndelag:
1. Lars Haltbrekken – Oslo
2. Hilde Marie Gaebpie Danielsen – Røros
3. Nisrin El Morabit – Trondheim
4. Erlend Andresen – Malvik
5. Rakel Skårslette Trondal – Malvik
6. Tore Aasheim – Oppdal
7. Julie Engtrø – Trondheim
8. Marianne Knudsen – Trondheim
9. Alex Ramstad Døsvik – Ørland
10. Anna Krogset – Skaun
11. Yassin Mohamud Elmi – Orkland
12. Anne Sørtømme – Melhus
13. Øyvind Næss – Ørland
14. Gro Mari Engen Hanem – Selbu
15. Eskil Sandvik – Frøya
16. Katrin Glatz Brubakk – Trondheim