Representantskapsmøte 13.-14. november

Publisert av: idahusby Publisert: 17. september 2021
Oppdatert: 11. oktober 2021
Lesetid: ca. 2 min

Gratulerer med et godt valgresultat!

Vi fikk et valgresultat på 9,1 i Sør-Trøndelag valgdistrikt og 5,7 i valgdistrikt Nord-Trøndelag. Begge resultatene viser en oppgang fra sist valg, og vi skal være fornøyde og stolte over den jobben vi har gjort. I tillegg har Trøndelag SV fått over 100 nye medlemmer siden august, og vi vokser stadig.

Tusen takk for den glimrende innsatsen dere har lagt ned i denne valgkampen! Dere har stått på stand, bakt muffins, delt ut løpesedler, vært aktive i sosiale media, skrevet leserinnlegg og heiet fram stortingskandidatene våre.

Representasjonsskapsmøte og besøk av Torgeir Knag Fylkesnes

Det blir avholdt representantskapsmøte på Quality Hotell i Stjørdal, 13.-14. november.

Program:

Lørdag:
10:00: Registrering
11:00: Velkommen v/ Fylkesleder Ottar Michelsen
11:30: Bli kjent/formøter i små grupper
12:30: Lunsj
13:30: Valget og den politiske situasjonen
Innledning v/ stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes
– Opposisjon – hva nå?
– Hvem stemte egentlig på oss?
– Foreløpig evaluering av valgkampen
– Saker som ligger foran oss lokalt
15:00: Pause
15:30: Hvordan mobilisere medlemmer
– Vi har aldri vært så mange medlemmer, men hvordan få dem aktive? Og hvordan få enda flere?
16:30: Tilbud på VGS i Trøndelag – hvilke utdanningstilbud vil vi prioritere hvor i fylket?
17:30: Utvalg! Vi må engasjere på tvers
– Kvinnepolitisk utvalg
– Fagpolitisk utvalg
– Distriktspolitisk utvalg – ja, det skal vi ha!
18:30: Slutt for dagen!
19:00: Middag

Søndag:
09.00: Gruppearbeid – regionalt samarbeid
Vi jobber i grupper inndelt etter regioner – hvordan gjøre hverandre gode, kan vi bidra til å få på plass lister i nye kommuner, hvilke felles arrangement skal vi ha?
10:30: Parallelle grupper for å få på plass planene framover:
– Fagtilbud i VGS (Diskusjon og innspill til fylkestingsgruppa)
– Kvinnepolitisk utvalg
– Fagpolitisk utvalg
– Distriktspolitisk utvalg
12:00: Formell sak til representantskapet:
Ny oppnevning av 3. vara til landsstyret
12:30: Avslutning og lunsj

Delegater som skal delta på representantskapsmøtet blir valgt på årsmøtet til lokallaget sitt. Hvis du har spørsmål knyttet til dette og deltakelse på møtet, ta kontakt med din lokallagsleder eller send epost til trondelag@sv.no. Hvis du ønsker å delta uten å være valgt delegat kan du delta som observator. Da kan du sende en epost til trondelag@sv.no

Alle lokallagsledere sender påmelding til trondelag@sv.no innen fredag 5. november. Mer info om representantskapsmøtet vil bli sendt ut til lokallagsledere.

Ny fylkessekretær

I løpet av valgkampen ble Ida Husby ansatt som ny fylkessekretær i Trøndelag SV. Ida kommer til å ha ansvar for kontakten med og oppfølging av alle lokallag utenom Trondheim, samt ulike nettverk. Frode Nystuen skal begynne å jobbe som rådgiver for varaordfører Mona Berger og fortsetter som organisasjonssekretær for Trondheim SV.

Utover dette skal de samarbeide mye om de store oppgavene knyttet til utvikling av Trøndelag SVs partiorganisasjon.

Kontaktinfo:

Ida Husby: 99252270 / trondelag@sv.no / ida.husby@sv.no

Frode Nystuen: 45277759 / trondheim@sv.no / frode.nystuen@sv.no