Trøndelag SV er inspirert og engasjert etter et vellykket årsmøte!

Publisert av: idahusby Publisert: 09. mars 2022
Oppdatert: 18. august 2022
Lesetid: ca. 3 min

80 delegater var samlet på Tiller, da Trøndelag SV gjennomførte fylkesårsmøtet for 2022. Audun Lysbakken åpnet møtet, og vi fikk gode innledninger av Lars Haltbrekken og Hilde Danielsen. Vi har hatt gode debatter og vedtatt god politikk. Det er en positiv stemning i fylkeslaget, og vi er kampklare og optimistiske.

Solidaritet med Ukraina

SV fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste. Vår solidaritet er med Ukraina og dets folk, som opplever et brutalt og ulovlig overfall. Partileder Audun Lysbakken, stortingsrepresentant Lars Haltbrekken og fylkesleder Ottar Michelsen hadde et fint møte med Den ukrainske foreningen i forkant av årsmøtet vårt. De ga oss mange viktige innspill på hvordan vi kan hjelpe. Les uttalelsen vår Solidaritet med det ukrainske folket nederst i denne saken.

Delegatene ved fylkesårsmøtet holder opp Ukrainske flagg.
Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken og Ottar Michelsen møtte den ukrainske foreningen, og fylkeslaget viser solidaritet med Ukraina.

Naturen er ingen gratis-buffet!

Hilde Danielsen ga oss en sterk innledning om natur og det samiske folk.

Det har kommet en ny del til FNs klimarapport. Uten umiddelbare utslippskutt endrer vi livsvilkårene på planeten vår, og nesten halvparten av menneskeheten er i faresonen. Det er de mest sårbare som rammes hardest, og handlingsrommet for å sikre en bærekraftig framtid er kort. Dessverre er ikke dette noe nytt for Norges urfolk. Den samiske reindriften lever med naturen, og blir derfor hardt rammet når klimaendringene skjer. De er avhengig av naturen for å kunne drive med den tradisjonelle samiske reindriften og andre samiske næringer. Forsvinner de tradisjonelle samiske næringene, så vil både den samiske kulturen og språket kunne forsvinne. I verste utfall er vi der at en hel kultur forsvinner. Det er en kultur som er forsiktig med å sette spor etter seg, og ei heller driver rovdrift på naturressursene. Nettopp fordi man skal fare med den på en slik måte, at neste generasjoner også skal leve med naturen.

I oktober 2021 fastslo en enstemmig høyesterett at utbyggingen av vindkraftverkene på Storheia og Roan på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Beitene er borte, grunnlaget for reinen og det samiske levesettet er nå borte. SV har stilt spørsmål om konsekvensene av dette gang på gang, men blir møtt med bortforklaringer og ansvarsfraskrivelser. Må de avvikle driften I påvente av svar fra regjeringen? Må kommende generasjoner bli fratatt sin rett til sitt kulturelle levesett? Hva er demokrati om staten ikke anerkjenner en høyesterettsdom? Hvilken konsekvenser vil dette få? Gæmhpoe jåerhkminie – kampen fortsetter.

Hilde Danielsen ved talerstolen

Strømmen er folkets eiendom – vi vil ta tilbake kontrollen

Lars Haltbrekken holdt en innledning om de skyhøye strømprisene. Prisene er usosiale og uakseptable, både fordi de er en tung belastning for mange husholdningers økonomi og fordi de truer grunnlaget for norsk industri. SV vil at samfunnet skal ta kontroll over strømmen, se på strøm som en kritisk infrastruktur, og sikre varige, overkommelige og forutsigbare priser for folk og næringsliv. SV foreslår derfor å opprette et statlig strømselskap som hindrer at de private markedskreftene overpriser strømmen. Vi krever forhandlinger med regjeringen om strømsystemet!

Lars Haltbrekken
Lars Haltbrekken

Ottar Michelsen gjenvalgt som ny fylkesleder

Ottar Michelsen fra Trondheim SV har blitt gjenvalgt som leder av fylkeslaget, og vi gratulerer han og resten av styret, som skal løfte Trøndelag SV til nye høyder i 2022. Vi takker det avtroppende styret med formidabel innsats i året som gikk!
Dette er det nye styret:
Ottar Michelsen (leder)
Ellen Samuelsen (nestleder)
Tore Aasheim (kasserer)
Marta Lall
Gunn Kaaløy Spilling
Hilde Danielsen
Øyvind Næss
Kåre Aalberg
Bella Jørgensen (SU)
Kristoffer Fordal (vara)
Anne Kolstad, (vara)
Mads Skaugen (vara)
Lovísa Úlfarsdóttir (vara)
Espen Tørset (vara)

Tore Aasheim, Ellen Samuelsen og Ottar Michelsen
AU: Tore Aasheim (kasserer), Ellen Samuelsen (nestleder) og Ottar Michelsen (leder)

Distriktspolitisk utvalg

SV har alltid hatt en tydelig distriktspolitikk. Nå vil Trøndelag SV blankpusse den. Vi er svært stolte av vårt nye distriktspolitiske utvalg, som skal jobbe målrettet framover, med å vise resten av verden at SV har den beste politikken, både for by og distrikt. Vi trenger en kortreist distriktspolitikk, og at den er kortreist betyr at den er laget av og for folk som bor i distriktene. Les uttalelsen vår, SV skal ha en kortreist distriktspolitikk, nederst i denne saken.

Ei hånd holder grønnsaker
Ja til kortreiste grønnsaker!

Gratulerer til nye utvalgsledere!

Hurra for Eirin Holm Rise fra Trondheim SV, som skal lede fagpolitisk utvalg, og Eline Moe fra Nærøysund, som skal lede kvinnepolitisk utvalg. Er du interessert i å være med i et av utvalgene? Eller vite mer om hvordan de jobber? Ta kontakt på trondelag@sv.no

Eirin Holm Rise og Eline Moe
Eirin Holm Rise og Eline Moe

Vedtatte uttalelser

SV skal ha en kortreist distriktspolitikkLast ned
Norge har fått ny regjerning, vi trenger også en ny flykningepolitikkLast ned
Solidaritet med det ukrainske folketLast ned
Start nedbygginga av oljesektoren og elektrifisér sokkelen med havvindLast ned