Miljøpris til Fovsen njaarke

Publisert av: idahusby Publisert: 20. juni 2022
Oppdatert: 18. august 2022
Lesetid: ca. 1 min

Trøndelag SVs miljøpris gikk i år til Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen njaarke. Prisen ble delt ut av stortingsrepresentant Lars Haltbrekken og styremedlem Øyvind Næss, fredag 10. juni i forbindelse med reinbeitekonferansen på Stjørdal.

Etter over 20 års kamp for sin eksistens som urfolk og retten til å utøve sin kulturelle samiske næring, boatsoe /reindriften, som er bærebjelken for det sør-samiske språket og kulturen, viser de oss med sin kamp essensen av naturforståelse, nemlig budskapet om at man redder ikke naturen og miljøet ved å ødelegge det samme. 

Boatsoe/Reindriften er en av de få næringene som faktisk er bærekraftige, der de forvalter naturen og miljøet på naturens premisser. Reindriften er totalt avhengig av at naturens økosystem er intakt. Dette har Fovsen Njaarke kjempet for i rettssystemet i over 20 år. Det beste for naturen og for det beste for oss mennesker som er helt avhengig av naturen for å kunne leve. De seiret i høyesterett, men enda står man i kampen for at staten følger opp dommen. SV vil stå sammen med Fovsen Njaarke helt inn til mål.

Hilde Danielsen, Trøndelag SV
Lars Haltbrekken og Øyvind Næss deler ut årets miljøpris til Fovsen Njaarke
Øyvind Næss, Lars Haltbrekken, Leif Arne Jåmå og flere representanter fra Fosen reinbeitedistrikt