Frihet – Debattmøte med Torgeir Knag Fylkesnes

Publisert av: idahusby Publisert: 23. august 2022
Oppdatert: 14. september 2022
Lesetid: ca. 1 min
Velkommen til debattmøte om «frihet» i Trondheim

Sted: Habitat i Trondheim
Tid: 15. september kl. 18:00

Under SVs landsmøte i mars 2023, skal vi vedta nytt prinsipprogram. Programmet inneholder prinsippene som ligger til grunn for SVs tankegods og syn på verden. Som ledd i arbeidet med nytt prinsipprogram arrangerer vi et debattmøte i Trondheim 15. sept om «Frihet».

“Frihet” er et sentralt begrep i sosialistisk tenkning. Frihet til å leve gode liv, frihet fra undertrykkelse, muligheten til å definere hvem vi er som mennesker. Men friheten er aldri uinnskrenket, den enes frihet kan være andres ufrihet. På dette møtet vil vi gjerne diskutere spørsmål som; Hvorfor opplever mange høyresiden som mer opptatt av frihet enn venstresiden? Lever virkelig patriarkatet i beste velgående, eller må endre vår forståelse for å skape samfunn med reell likestilling som inkluderer alle?

Er det faktisk mulig og ønskelig å skape et samfunn uten klasseskiller i Norge i dag? Bli med på diskusjonene som blir viktige for både partiet og Norge framover!

For medlemmer i Trondheim SV: Kl. 17:00, i forkant av debattmøtet arrangerer Trondheim SV et kort medlemsmøte for å supplere sin egen programkomité. Alle medlemmer av Trondheim SV er velkommen.