Representantskapsmøte med Trøndelag SV 18.-19.11

Publisert av: Trondheim SV Publisert: 03. november 2023
Oppdatert: 19. november 2023
Lesetid: ca. 2 min

Innkalling til representantskapsmøte 2023, Trøndelag SV

Fylkesstyret i Trøndelag SV innkaller til representantskapsmøte, 18. – 19. november 2023. Møtet blir avholdt på Quality Airport Hotell Værnes i Stjørdal med registrering fra kl 1000

Trøndelag SV ønsker å oppfordre nye folkevalgte til å delta på representantskapsmøtet, da folkevalgtopplæring, det å bli kjent og nettverksbygging vil bli viktige temaer for møtet denne helgen.

Frister

I henhold til vedtektene gjelder disse fristene:

28.10: Frist for å sende ut innkalling til representantskapet

4.11: Frist for å sende inn forslag på saker til trondelag@sv.no

11.11: Frist for å sende inn uttalelser, sendes til fylkesstyret via trøndelag@sv.no

11.11: Endelig saksliste og dagsorden sendes ut til lokallagsledere og oppdateres på hjemmesiden til Trøndelag SV.

11.11: Påmelding til trondelag@sv.no (sendes gjerne så raskt det er klart)

Dagsorden

Lørdag:

TidHva
10:00Registrering og «ny på repskap»
10:45Velkommen v/ fylkesleder Ottar Michelsen
11:00Formøter
12:00Representantskapsmøtet åpner
Rakel S. Trondal gir status fra fylkesstyret
Lars Haltbrekken gir status fra stortinget

Fremlegg uttalelser
Debatt
13:00Lunsj
13:45Debatt fortsetter
14:15Forslag til valgkomite fylkesstyre legges frem
14:30Pause
14:45Politikk i kommunene: «Hvordan få frem saker og bygge organisasjonen. Samtidig!»
Fremlegg fra masterstudenter som skriver oppgave om strategisk styring av kommune i brytning mellom politikk og administrasjon.
Samtale med Mona Berger fra Trondheim om valgkamp, valgresultat og status etter valget i Trondheim.
Bygge lokallaget v/ Erlend Broholm fra Hitra SV
Bygge gruppen og laget rundt selv om kommunestyregruppen er liten v/ Ingvild Vikan Oppdal
Flere år med politisk arbeid i mindretall v/ Gunnar Løvås fra Levanger
16:15Gruppearbeid starter: «Hvordan nyttiggjøre erfaringene som innleggene løfter? Hvordan kan vi bedre samarbeide på tvers av kommunene?»
17.00Pause
17.15Hvordan lykkes i lokalmedia! Mediestrategier med Lars Haltbrekken
18:15Møteslutt
19:00Middag

Søndag:

TidHva
09:00Repskapet fortsetter
09:15Grete Wold «Hvordan kan vi koble lokal og nasjonal politikk bedre? Hvordan bruker vi best hverandre?»
09:45Debatt
Grete oppsummerer debatten
10:15Pause
Utsjekk
10:30Gruppearbeid «Hvordan nyttiggjøre erfaringene som innleggene løfter? Hvordan kan vi bedre samarbeide på tvers av kommunene?»
12:00Oppsummering
12:35Votering Uttalelser
Votering valgkomitè
13.00Enkel lunsj og vel hjem!

Påmelding

Lokallagene velger sine delegater. Antall delegater regnes ut i fra medlemstallet 31.12.2022, jfr. Vedtektene, § 3.1

Påmelding sendes til trondelag@sv.no


– Navn på delegater
– Antall hotellrom
– Matpreferanser o.l.

Pris for deltakelse

Lokallagene betaler 500,- per delegat ved overnatting. Denne prisen er for dobbeltrom. Dersom en ønsker enkeltrom kan en få dette mot et tillegg i prisen på kr 500,- per delegat. Fylkeslaget betaler øvrige utgifter. VIKTIG: Ta kontakt dersom lokallaget ikke har råd til å betale full pris, så kan vi sammen komme frem til en løsning. Jo tidligere dere tar kontakt om dette – jo større er sannsynligheten for å finne en god løsning.

Sakspapirer

Voteringsorden uttalelser:

Voteringsorden uttalelserLast ned

Deltagerliste med delegatnummerLast ned
KonstitueringerLast ned
Uttalelse 1. Momsfritak for ureist matLast ned
Uttalelse 2 – Diverse uttalelser fra Levanger SVLast ned
Uttalelse 3- Ikke innfør HelseplattformenLast ned
Uttalelse 4 – Sårbare grupper må prioriteres førstLast ned
Uttalelse 5 – Trøndelag SV støtter lokaldemokratietLast ned
Innstilling valgkomiteLast ned
Trygge møteplasserLast ned
Vedtekter Trøndelag SVLast ned
SangerLast ned