Er du interessert i samepolitikk? Bli med i SVs Samepolitiske Forum!

Publisert av: Trøndelag SV Publisert: 04. juli 2024
Oppdatert: 04. juli 2024
Lesetid: ca. 1 min

Samepolitisk Forum er et organisasjonsledd i SV som skal sikre at det samiske urfolkets rettigheter og interesser blir ivaretatt i SVs politikk. Forumet er åpent for alle som er medlem i SV og SU og som har lyst til å bidra i dette arbeidet.

Forumet drives av Samepolitisk Råd som velges for to år av gangen på Samepolitisk konferanse. 27-28 september arrangeres årets konferanse i Alta.

I tillegg til at forumet skal behandle samepolitiske spørsmål og velge råd for perioden 2025 – 2027 ønsker de å legge opp til et spennende og lærerikt program. Det er viktig at alle forumets medlemmer har mulighet for å påvirke, send derfor ditt innspill gjennom å svare på spørreundersøkelsen vi har laget: https://www.zetk.in/o/980/surveys/1344 .

Denne undersøkelsen er tidligere sendt ut til alle som har registrert seg som medlem i Samepolitisk Forum, så hvis du ikke har mottatt den på mail betyr det at du ikke er registrert.
Det kan du selv fikse i SV-appen ved å trykke på profil -> organisasjoner -> utvalg og nettverk og huke av for «Samepolitisk Forum». Hvis du ikke kan eller vil bruke appen kan du sende en mail til medlem@sv.no så kan de registrere det for deg.

For mer informasjon om Samepolitisk Forum kan du ta kontakt med:
Lina Maria Karlsen
SV – Samepolitisk Leder
 samepolitisk@sv.no / 917 71 283

… eller nestleder og regionkoordinator for Trøndelag:
Hilde Marie Gaebpie Danielsen
hildemarja@hotmail.com