Fylkestingsgruppa

Våre fylkestingsrepresentanter:

Rakel Trondal (Gruppeleder og hovedutvalg utdanning)

Kontakt: raktr@trondelagfylke.no / 92865602

Siv Furunes (hovedutvalg kultur)
Kontakt: sivfu@trondelagfylke.no

Åsa Kjølberg Moen (hovedutvalg samferdsel)
Kontakt: asamo@trondelagfylke.no

Tore Aasheim (hovedutvalg kultur)
Kontakt: post@toreaasheim.com

Gjermund Hanssen Eggen (hovedutvalg næring og industri)
Kontakt: gjermund.eggen@gmail.com