Kontakt fylkesstyret

Ottar Michelsen
Leder
Telefon: 91555983
E-post: ottar.michelsen@trondheim.kommune.no

Ellen Samuelsen
Nestleder
Telefon: 97549640
E-post: ellen.samuelsen@gmail.com

Tore Aasheim
Kasserer
Telefon: 91588844
E-post: erpost@toreaasheim.com

Astrid Kjelsnes
Medlem og landsstyrerepresentant
Telefon: 920 14 054
E-post: astrid@kjelsnes.com

Victoria Skjønhaug
Medlem
Telefon: 92041343
E-post: victoria.skjonhaug@gmail.com

Gudrun Lidal
Medlem
Telefon: 922 63 047
E-post: gudrun.lidal@stjordal.kommune.no

Øyvind Næss
Medlem
Telefon: 413 15 977
E-post: oyvind27@gmail.com

Kåre Aalberg
Medlem
Telefon: 958 58 199
E-post: kaare@mnvekst.no

Varaliste:

1. vara: Erlend Broholm, Hitra SV
2. vara: Ingrid Marie Sylte Isachsen, Trondheim SV
3. vara: Mads Skaugen, Trondheim SV
4. vara: Eline Devik, Nærøysund SV
5. vara: Kjell Rønningsbakk, Orkland SV