Arbeidsplan 2023

Trøndelag SVs arbeids- og organisasjonsplan for 2022 ble vedtatt på fylkesårsmøtet. Planen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget. Planen gjelder for hele fylkeslaget og er gjensidig forpliktende mellom fylkesstyret, folkevalgte, lokallagene og andre organer

Arbeidsplan 2023Last ned