Politiske utvalg

Trøndelag SVs utvalg består av SVere fra hele fylket med spesiell fagekspertise og/eller interesser. Utvalgenes hovedoppgave er å utvikle SVs organisasjon gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for utvalgenes saksområder og knytte disse medlemmene sammen.

Kvinnepolitisk utvalg

Eline Moe

Leder: Eline Moe
Epost: eline-moe@hotmail.no

Fagpolitisk utvalg

Eirin Holm Rise

Leder: Eirin Holm Rise
Epost: eirin.holm@hotmail.com

Distriktspolitisk utvalg

Distriktspolitisk utvalg

Hilde Danielsen (Røros SV)
Kristoffer Fordal (Stjørdal SV)
Gjermund Eggen (Snåsa SV)
Susanne Nielsen Buonaventzen Saue (Indre Fosen SV)
Julie Engtrø (SU)
Ragnar Grønås (Ørland SV)
Margreet Sloot (Namsos SV)
Tore Aasheim (Oppdal SV)

Epost: t-dpu@sv.no