Politiske utvalg

Trøndelag SVs utvalg består av SVere fra hele fylket med spesiell fagekspertise og/eller interesser. Utvalgenes hovedoppgave er å utvikle SVs organisasjon gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for utvalgenes saksområder og knytte disse medlemmene sammen.

Kvinnepolitisk utvalg

Leder: Victoria J. Skjønhaug
Epost: victoria.skjonhaug@gmail.com

Fagligpolitisk utvalg

Leder: Alida Domaas
Epost: alida.johanne98@gmail.com