Politiske utvalg

Trøndelag SVs utvalg består av SVere fra hele fylket med spesiell fagekspertise og/eller interesser. Utvalgenes hovedoppgave er å utvikle SVs organisasjon gjennom å lage arenaer for medlemmer med interesse for utvalgenes saksområder og knytte disse medlemmene sammen.

Kvinnepolitisk utvalg

Leder: Mona Berger
Epost: mona.berger@trondheim.kommune.no

Fagpolitisk utvalg

Eirin Holm Rise

Leder: Eirin Holm Rise
Epost: eirin.holm@hotmail.com

Distriktspolitisk utvalg

Leder: Tore Aasheim
Epost: t-dpu@sv.no / toreaasheim@gmail.com