Uttalelser

Uttalelser fra årsmøtet i Trøndelag SV 2023

Grunnrenteskatt skal trygge velferdsordningene våre Last ned
Ja ti Namdalstilskuddet og likeverdige tjenesterLast ned
Hotrandeltaet er truet av industribyggingLast ned

Uttalelser fra årsmøtet i Trøndelag SV 2022

SV skal ha en kortreist distriktspolitikkLast ned
Solidaritet med det ukrainske folketLast ned
Norge har fått ny regjering, vi trenger også en ny flykningepolitikkLast ned
Start nedbygginga av oljesektoren og elektrifisér sokkelen fra landLast ned

Uttalelser fra representantskapet i Trøndelag SV 2021

Trøndelag SV støtter reindriftssameneLast ned
Pasient- og skoleskyssen holder ikke målLast ned