Fylkesårsmøte i Trøndelag SV, 11. – 12. februar 2023

Publisert av: idahusby Publisert: 22. november 2022
Oppdatert: 10. mars 2023
Lesetid: ca. 3 min

Trøndelag SV avholder fylkesårsmøte ved Quality Hotell Værnes på Stjørdal, 11. – 12. februar 2023. Møtet starter med registrering kl. 10:00 på lørdag, og avsluttes kl. 13:00 på søndag.

Fylkesårsmøtet skal minst behandle beretning, revidert regnskap, budsjett, arbeidsplan, innkomne forslag, og foreta valg av fylkesstyre med varamedlemmer, revisor og valgkomité. I tillegg skal vi vedta valgprogram for Trøndelag SV.

Vi gleder oss ekstra mye til å få besøk av Kirsti Bergstø, nestleder i SV og leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Innkalling til årsmøtet

Innkalling 1Last ned
Innkalling 2Last ned

Vedtak:

ProtokollLast ned

Sak 2:

Oppdatert beretning for Trøndelag SVLast ned

Sak 3:

Vedtatt arbeidsplan 2023Last ned

Sak 4:

vedtak-budsjett-2023Last ned

Sak 6

Uttalelse: Grunnrenteskatt skal trygge velferdsordningene våreLast ned
Uttalelse: Ja til Namdalstilskuddet og likeverdige tjenesterLast ned
Uttalelse: Hotrandeltaet trues av industribyggingLast ned

Sak 7

Styrets innstillingLast ned
Valgkomiteens innstillingLast ned

Saker:

Sak 1 Konstituering

Konstituering med dagsorden og forretningsordenLast ned

Sak 2 Beretninger

Årsberetning Trøndelag SV 2022Last ned
Årsberetning for faglig utvalgLast ned
Årsberetning for distriktpolitisk utvalgLast ned
Årsberetning for fylkestingsgruppaLast ned

Sak 3 Arbeidsplan

Arbeidsplan 2023Last ned

Sak 4 Regnskap og budsjett

Regnskap 2022Last ned
Balanserapport 2022Last ned
Revisors beretning til årsmøtet i Trøndelag SV 2023Last ned
Budsjett 2023Last ned

Sak 5 Trøndelag SVs valgprogram 2023-2027

Valgprogram Trøndelag SVLast ned

Endringsforslag valgprogram:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sIcRz-XW4vUiJJ3mOt6K3mAsEOUCh5L9/edit#gid=1208323093

Sak 6 Uttalelser

U1 Grunnrenteskatt skal trygge velferdsordningene våreLast ned
U2 Ja til Namdalstilskuddet og likeverdige tjenesterLast ned
U3: Forslag om endret anti-atomvåpen-strategiLast ned
U4: Vi må ta tilbake styringa over infrastrukturen (og strømmen) i kongeriket.Last ned
U5: Hotradeltaet trues av industribyggingLast ned
U6 Kortreist og oppdatert lokalpolitikkLast ned
U7 Innfør førskolenLast ned
U8: Forslag til jernbaneutviklingLast ned

Endringsforslagskjema uttalelser og organisatoriske saker:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/17X3hrBFkf-QljarqNr6PZ2sDnAQGfWQv/edit#gid=163361903

Sak 7 Diverse innstillinger til valg

Styrets innstillingLast ned
Ny innstilling til LM-delegasjonLast ned
Valgkomiteens innstillingLast ned

Endringsforslag:

Endringsforslag kan leveres skriftlig eller på epost til trondelag@sv.no under årsmøtet, eller sendes inn på epost i forkant av møtet. I eposten må du informere om:
– Forslagsstiller
– Sak
– Evt linjenummer
– Ditt forslag

Diverse info:

DelegatlisteLast ned
SangerLast ned

Vedtekter

Trygge møteplasser og rutiner ved håndtering av seksuell trakasseringLast ned

Frister:

28. januar: Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes fylkesstyret på trondelag@sv.no.
1. februar: Påmeldingsfrist. Påmelding sendes til trondelag@sv.no.
4. februar: Frist for å sende inn forslag til uttalelser.
4. februar: Dagsorden og sakspapirer er klare.

Påmelding:

Lokallagene velger delegater til fylkesårsmøtet på sine årsmøter. Hvis du ønsker å være delegat kan du ta kontakt med din lokallagsleder. Antall delegater regnes ut i fra medlemstallet 31.12.2022, jfr. vedtektene, § 3.1: Trøndelag SV – Vedtekter for Trøndelag SV. Frist 1. februar.

I påmeldinga oppgis:

Antall delegater til årsmøtet:

Antall delegater fylkesarsmøteLast ned

Barn på årsmøtet?

Å ha barn skal ikke være hindring for din deltakelse på fylkesårsmøtet, og vi har gode erfaringer med at delegater tar med seg barn. Hvis dette er aktuelt for noen, ber vi om at dere tar kontakt på trondelag@sv.no / 99252270.