Vedtak fylkesårsmøtet 2024

Publisert av: Trondheim SV Publisert: 11. mars 2024
Oppdatert: 18. mars 2024
Lesetid: ca. 1 min

Her finner du vedtatte dokumenter fra fylkesårsmøtet til Trøndelag SV 2024

Arbeidsplan Trøndelag SV 2024Last ned
Årsberetning Trøndelag SV 2023Last ned
Årsberetning fylkestingsgruppaLast ned
Uttalelse – Lokalberedskap uten klasseskillerLast ned
Uttalelse – Trøndelag SV vil ha planvask ikke nedbygging av naturLast ned
Uttalelse – Norge må ta vare på reindrifta og rovdyrLast ned
Uttalelse – Trondelag SV krever varig vern av GarbergelvaLast ned
Uttalelse – Sats på Rørosbanen nåLast ned