Fylkesårsmøtet til Trøndelag SV i 2024 2.-3. mars

Publisert av: Trondheim SV Publisert: 13. desember 2023
Oppdatert: 03. mars 2024
Lesetid: ca. 3 min

Velkommen til fylkesårsmøte i Trøndelag SV på Quality Værnes hotell på Stjørdal! Vi ser frem til to dager med politikk, viktige vedtak og masse hyggelige SVere fra hele fylket. Vi får besøk fra stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa som skal snakke om SVs arbeid med internasjonal politikk og i tillegg kommer Sannhets- og forsoningskommisjonen for å innlede om deres arbeid for samiske rettigheter.

Les mer om trygge møteplasser og SVs etiske retningslinjer her: https://www.sv.no/partiet/etiske-retningslinjer/

Møtet blir tegnspråktolket.

Deltagerliste 2024Last ned
SanghefteLast ned

Endringsforslag:

Voteringsorden organisatoriske sakerLast ned
Voteringsorden uttalelserLast ned

Hvis du ønsker å levere endringsforslag til noen av sakene kan dette gjøre via dette skjemaet: https://forms.office.com/e/bP65eGfxF6

Det er også mulig å levere endringsforslag skriftlig eller på mail til trondelag@sv.no, men vi foretrekker at forslag leveres via skjemaet.

Dagsorden

Lørdag 2. mars
10:00 Registrering og “ny på talerstolen/årsmøtet”  

11:00 SAK1 Velkommen og konstituering  

11:30 Formøter  

12:00 Lunsj 

12.45 SAK2 Sannhets- og forsoningskommisjonen ved Marit Myrvoll og Leif Arne Jåma fra Fosen Reinbeitedistrikt – innledning og debatt 

14.45 Pause  

15.00 Kulturelt innslag

15.10 SAK3 Beretninger 

15.15 SAK4 Arbeidsplan  

15:45 SAK5 Regnskap og budsjett  

16.00 SAK6 Uttalelser  

16.30 Pause 

16.45 SAK 7 Innledning av Ingrid Fiskaa

17.45 SAK 8 Innstillinger til valg med diskusjon  

18:30 Møtet heves for dagen  

20:00 Middag og kulturelt innslag  
 
Søndag:  

09:00 Innledning Lars Haltbrekken

10:10 Ev. sak om prokura.

10:15 Pause  

10:30 Endelige valg og vedtak (sak 4, 5, 6 og 8)

12:00 Gruppearbeid regionteam og utvalg 

13:00 Enkel lunsj og vel hjem!  

Frister og praktisk informasjon

Alle spørsmål om fylkesårsmøtet kan rettes til trondelag@sv.no / 452 777 59

2. februar: Påmelding fra lokallaget sendes samlet til trondelag@sv.no.

17. februar: Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes fylkesstyret via trondelag@sv.no

24. februar: Frist for forslag til uttalelser. Sendes inn til fylkesstyret via trondelag@sv.no

24. februar: Endelig saksliste og dagsorden sendes ut til delegater, og oppdateres på hjemmesida til Trøndelag SV.

Quality hotel Værnes ligger i Kjøpmannsgata 20, midt i Stjørdal sentrum. Hvis du går fra Stjørdal Stasjon: gå til høyre langs Innherredsveien til du passerer Esso stasjonen, ta så til venstre opp Kjøpmannsgaten.
Hotellet ligger ca. 200 meter opp på høyre side. Delegater som ankommer med buss kan gå av på busstopp Stjørdal Torg.  

Reiseplanlegger: https://www.atb.no/

Trøndelag SV har vedtatt at vi skal ha mest mulig papirløse årsmøter, derfor skrive vi kun ut et lite antall eksemplarer av sakspapirene. Om du ønsker fysiske sakspapirer vil vi oppfordre til å skrive ut papirene selv.

Påmelding


Lokallagene velger delegater til fylkesårsmøtet på sine årsmøter. Hvis du ønsker å være
delegat kan du ta kontakt med din lokallagsleder. Deltagelse er i utgangspunktet gratis og inkluderer mat og overnatting. Antall delegater regnes ut i fra medlemstallet 31.12.2023, jfr. vedtektene, § 3.1: https://trondelag.sv.no/politikk/vedtekter-for-trondelag-sv/.

Delegatoversikt per lokallagLast ned


I påmeldinga til trondelag@sv.no oppgis:

Sakspapirer:

1. Konstituering og dagsorden 2024Last ned

3.1 Årsberetning 2023Last ned
3.2 Årsberetning fylkestingsgruppaLast ned
4. Arbeidsplan 2024-2027Last ned
5. Budsjett – RegnskapLast ned
Revisors beretningLast ned
AU sitt forslag til behandling av uttalelserLast ned
6.1 Uttalelse – RørosbanenLast ned
6.2 Uttalelse – Norge må ta vare på reindrifta og levedyktige rovdyrbestanderLast ned
6.3 Uttalelse – Namsos SV er bekymret for trønderrockmuseet – Staten må ta sitt ansvarLast ned
6.4 Uttalelse. Riv vindkraftverkene på Nord-Fosen – støtt reindriftsutøvere i NamsosLast ned
6.5 Uttalelse – Trøndelag SV krever varig vern av GarbergelvaLast ned
6.6 Uttalelse – Gjeninnfør tilskudd til tilpasning av boligLast ned
6.7 Uttalelse – Statlig støtte til kommunale investeringer innen vann og avløpLast ned
6.8 Uttalelse – Økt bemanning i barnehageneLast ned
6.9 Uttalelse – Stans i utvikling av alle nye områder for fritidsboliger i trøndelagLast ned
6.10 – Lokalberedskap uten klasseskillerLast ned
6.11 Uttalelse – Boikott av IsraelLast ned
6.12 Uttalelse om integreringslovenLast ned
6.13 Uttalelse – SV er på kunstnernes side i en fremtid eid av KILast ned
6.14 Uttalelse om fødselspermisjonLast ned
6.15 Uttalelse – Trøndelag SV vil ha planvask ikke nedbygging av naturLast ned
8.1 Valgkomiteens innstillingLast ned
8.2 Styrets innstilling til nominasjonskomiteerLast ned