Fylkesårsmøtet til Trøndelag SV i 2024 2.-3. mars

Publisert av: frode.nystuen Publisert: 13. desember 2023
Oppdatert: 21. februar 2024
Lesetid: ca. 2 min

Velkommen til fylkesårsmøte i Trøndelag SV på Quality Værnes hotell på Stjørdal! Vi ser frem til to dager med politikk, viktige vedtak og masse hyggelige SVere fra hele fylket. Vi får besøk fra stortingsrepresentant Ingrid Fiskaa som skal snakke om SVs arbeid med internasjonal politikk og i tillegg kommer Sannhets- og forsoningskommisjonen for å innlede om deres arbeid for samiske rettigheter.

Dagsorden

Lørdag 2. mars
10:00 Registrering og “ny på talerstolen/årsmøtet”  

11:00 SAK1 Velkommen og konstituering  

11:30 Formøter  

12:00 Lunsj 

12.45 SAK2 Sannhets- og forsoningskommisjonen – innledning og debatt 

14.45 Pause  

15.00 SAK3 Beretninger 

15.15 SAK4 Arbeidsplan  

15:45 SAK5 Regnskap og budsjett  

16.00 SAK6 Uttalelser  

16.30 Kort pause 

16.45 SAK 7 Innledning av Ingrid Fiskaa

17.45 SAK 8 Innstillinger til valg med diskusjon  

18:30 Møtet heves for dagen  

20:00 Middag og kulturelt innslag  
 
Søndag:  

09:00 Innledning Lars Haltbrekken

10:00 Hilsningstale

10:15 Pause  

10:30 Endelige valg og vedtak (sak 3, 4, 5, 6 og 8)

12:00 Gruppearbeid regionteam og utvalg 

13:00 Enkel lunsj og vel hjem!  

Frister og praktisk informasjon

Alle spørsmål om fylkesårsmøtet kan rettes til trondelag@sv.no / 452 777 59

2. februar: Påmelding fra lokallaget sendes samlet til trondelag@sv.no.

17. februar: Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes fylkesstyret via trondelag@sv.no

24. februar: Frist for forslag til uttalelser. Sendes inn til fylkesstyret via trondelag@sv.no

24. februar: Endelig saksliste og dagsorden sendes ut til delegater, og oppdateres på hjemmesida til Trøndelag SV.

Påmelding


Lokallagene velger delegater til fylkesårsmøtet på sine årsmøter. Hvis du ønsker å være
delegat kan du ta kontakt med din lokallagsleder. Deltagelse er i utgangspunktet gratis og inkluderer mat og overnatting. Antall delegater regnes ut i fra medlemstallet 31.12.2023, jfr. vedtektene, § 3.1: https://trondelag.sv.no/politikk/vedtekter-for-trondelag-sv/.

Delegatoversikt per lokallagLast ned


I påmeldinga til trondelag@sv.no oppgis:

Skjema for endringsforslag: https://forms.office.com/e/bP65eGfxF6

Sakspapirer (oppdateres frem mot møtet):

1 Konstituering og dagsorden-2024Last ned

3.1 Årsberetning 2023Last ned
3.2 Årsberetning fylkestingsgruppaLast ned
4. Arbeidsplan 2024-2027Last ned
6.1 Uttalelse – RørosbanenLast ned
6.2 Uttalelse – Norge må ta vare på reindrifta og levedyktige rovdyrbestanderLast ned
6.3 Uttalelse – Namsos SV er bekymret for trønderrockmuseet – Staten må ta sitt ansvarLast ned
6.4 Uttalelse. Riv vindkraftverkene på nord-fosen – støtt reindriftsutøvere i NamsosLast ned
6.5 Uttalelse – Trondelag SV krever varig vern av GarbergelvaLast ned
8.1 Valgkomiteens innstillingLast ned
8.2 Styrets innstilling til nominasjonskomiteerLast ned